Tuletõkketööd

Tuletõkketööde peamine eesmärk on luua terviklikud tuletõkkesektsioonid ning kaitsa konstruktsioone nõutud tulepüsivuse ja/või tuletundlikuse saavutamiseks. 

Tavaliselt on hoone jagatud tuletõkkesektsioonideks, mis takistavad tule ja suitsu levikut. Tuletõkkesektsioon on kooslus erinevatest konstrutsioonimaterjalidest, pinnakaitsetest, tulekindlatest läbiviikude tihendamismaterjalidest ja läbimõeldud ventilatsioonilahendustest, mis tulekahju korral lõpetavad ruumi õhu (sealhulgas põlemiseks hädavajaliku hapniku) pealevoolu ning takistavad suitsu ja vingugaasi leviku teistesse ruumidesse.

See tähendab, et tulekahju korral ei levi suits ja leegid kiiresti mööda maja edasi ning olulised kandvad konstruktsioonid peavad piisavalt kaua vastu, et majas viibivad inimesed jõuaksid evakueeruda ning päästemeeskond saaks kustutud. Samuti, et põlengu korral kortermajas ei leviks tuli ja suits teistesse korteritesse. Ohutuse esmane prioriteet on küll tulekahju avastamise kiirus ja seejärel tarindite vastupidavus põlemisele.

Tuletõkketööde teostamisel on oluline, et:
  • kasutatud tuletõkketooded vastaksid EL nõuetele (CE, ETA);
  • tuletõkketoodete kasutamisel või paigaldamisel on järgitud tootja juhiseid;
  • ehitamine oleks nõuetekohaselt dokumenteeritud (kaetud tööde aktid, ehitustööde päevik, teostusjoonised, fotod, sertifikaadid jms), et nt kasutusloa taotlemisel või tuleohutusülevaatuse tegemisel ei tekkiks ehitist kontrollival asutusel kahtlust lahenduse toimivuse osas;
  • omanikule on esitatud vajalikus mahus dokumentatsioon süsteemi kasutamise ja hooldamise jaoks (kasutus- ja hooldusjuhend, hooldusreglament, hoolduspäevik jne).
Tuletõkketöödetest teostame eelkõige
  • tuletõkkekonstruktsiooni läbivate tehnosüsteemide läbiviikude tihendamine (sh tuletõkkeklappide ning tuletõkkemansettide ja –mähiste paigaldus);
  • konstruktsioonide tulekaitse nõutud tulepüsivuse saavutamiseks;
  • tarindi pindade töötlemine tulekaitsevahenditega (tuletõkkevärvid ja -lakid) nõutud tuletundlikkuse klassile vastavaks.

Selleks, et tagada oma klientidele parim tulemus on meil kogenud tööjõud ja kvaliteedikontroll kutsetunnistustega spetsialistide poolt.

Täpsemad nõuded on kirjas tuleohutusseaduses

Erakliendile

Me veendume, et sinu eramus saaksid kõik tuletõkketööd nõuetele vastavalt tehtud.

Ettevõtjale

Mis saaks olla ehitusettevõtjale parem kui teadmine, et objektil toimetavad oma valdkonna vaieldamatud spetsialistid.

Soovid, et tuletõkketöid teostaksid oma valdkonna vaieldamatud tipptegijad?

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST