Tuletõkkesektsioon

Selleks, et tulekahju korral tule ja suitsu levikut aeglustada, kaitstes nii vara ja andmaks hoones viibivatele inimestele aega evakueerumiseks, on hoone jaotatud tuletõkkesektsioonideks. 

Hoone jaotatakse tuletõkkesektsioonideks nii, et tulekahju ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale ja keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkesektsiooniga, milles tulekahju alguse sai.

Tuletõkkesektsioon moodustatakse seintest, põrandatest ja lagedest. Sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest.

Tuletõkkesektsioone on väga erinevaid — alates ruume ja majaosi eraldavatest kuni läbi korruste ulatuvate sektsioonideni. Normid, millele tuletõkkesektsioon peab vastama sätestab seadus, mis tavaliselt lähtub just nimelt ruumide ja hoone kasutusotstarbest. 

Kes selle töö eest vastutab?

Üldjuhul püstitatavas hoones tuletõkkesektsioonide väljaehitamine on üldehitustööde teostaja ülesandeks ning hoone sektsiooneerimine on ehitusprojektis ilusti näidatud ja kirjeldatud.

On aga keerulisemaid juhtumeid, kus nt hoone siseplaneeringu või kasutusotstarbe muutmisel on vaja välja töötada ja välja ehitada tehniline lahendus, et hoone oleks jagatud tuletõkkesektsioonideks kehtivate tuleohutusnõuete kohaselt või lihtsalt moodustada ühest spetsiifilisest ruumist omaette tuletõkkesektsioon.

Kuidas meie saame siin abiks olla?

Profire Tulekaitse OÜ on ka nende tööde teostamisel oma klientidele abiks ning teostab neid töid asjatundlikult ja arvestades objekti eripärasid.

Moodustame tuletõkkesektsioonid vastavalt normidele ja nõuetele ning tagame nende sektsioonide tulepüsivuse.

Parima tulemuse tagamiseks on meil kogenud tööjõud ning kontrolli töö kvaliteedile teostavad kutsetunnistustega spetsialistid.

Täpsemad nõuded on kirjas tuleohutusseaduses

Erakliendile

Me veendume, et sinu eramu tuletõkkesektsioonid saavad ehitatud korralikult ja nõuetele vastavalt.

Ettevõtjale

Mis saaks olla ehitusettevõtjale parem kui teadmine, et objektil toimetavad oma valdkonna vaieldamatud spetsialistid.

Soovid, et tuletõkkesektsioon oleks ehitatud pühendunult ja korralikult?

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST