Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Profire Tulekaitse OÜ (edaspidi veebileht)  Reg. nr. 16190304; Harjumaa, Tallinn linn, Meistri tn 16, 13517; Telefon +372 5671 4503; Email: info@profire.ee. 

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;
E-mail;
Muu info, mida klient otsustab läbi kontaktvormi saata (telefoninumber, kliendiga seotud ehitise aadress jne…)

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendile teenuse või konsultatsiooni osutamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse Profire Tulekaitse OÜ selleks volitatud töötajatele eesmärgiga osutada kliendile teenust. 

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada klienditoe teenust.

Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda veebilehe üldkontaktide vahendusel. 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse teenuse osutamise perioodiks. Peale seda eesmärgipäraselt isikuandmeid ei säilitata. Isikuandmeid ei avalikustata kolmandatele osapooltele. 
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).