Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine

Juhul kui ehitusprojektile tuleb teha ekspertiis (ehitised, milles saab samaaegselt viibida enam kui 50 inimest või kavandatav ehitis on ehitustehniliselt keerukas või muul põhjusel suurema ohupotentsiaaliga), võib vastavalt 01.03.2021 jõustunud Tuleohutuse seaduse redaktsioonile ehitusprojekti tuleohutuse osa koostada või kooskõlastada ainult 6. taseme tuleohutuseksperdi kutsetunnistust omav isik.

Kuidas tagada tipptasemel tulemus igas olukorras?

Tegelikult soovitame tellijatele ja projekteerijatele kaasata tuleohutuse osa koostamiseks tuleohutuse ala asjatundjaid ka lihtsamate ehitiste puhul.

Vaid nii võite olla kindel, et saate reaalselt teostatava lahenduse, kus midagi pole „üle- või aladimensioneeritud“.

Keegi ju ei soovi kulutada tuhandeid eurosid keerulise tuleohutuspaigaldise rajamiseks objektile, kus see ei ole vajalik või isegi tuleohutuse mõttes otstarbekas. Sellised “apsakad” võivad tekkida, kui tuleohutuse osa on koostanud inimene, kes ei ole kõikide nõuete ja tingimustega kursis.

Kutsetunnistusega spetsialist teab täpselt, mida on konkreetsetes tingimustes vaja ning oskab luua optimaalse lahenduse, mis samal ajal tagab nii ohutuse kui säästab kliendile raha. 

Profire Tulekaitse OÜ pakub oma klientidele ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamist ja selle Päästeametiga kooskõlatamise teenust.

Erakliendile

Veendume, et eramaja ehitusel oleks tuleohutuse osa läbimõeldud, võimalikult optimaalne ja rahakotisõbralik.

Ettevõtjale

Veendume, et ehitusprojekti tuleohutuse osa vastaks absoluutselt kõikidele tingimustele ning sobiks Päästeametile kooskõlastamiseks.

Soovid, et tulekaitsetööd oleksid tehtud professionaalselt, pühendunult ja korralikult?

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST